De praktijk valt onder de vitale beroepen en is open voor volwassenen en kinderen.

Vergoeding via aanvullende verzekering
februari 18, 2015

In verband met het Corona Virus zijn een aantal maatregelen genomen voor ons beider gezondheid:

  • De afspraak gaat door als je gezond bent, dus niet verkouden, grieperig, hoesterig etc.
  • Je gezinsleden vertonen deze klachten ook niet.
  • Mocht dit wel het geval zijn, dan kun je op ieder tijdstip, kosteloos afmelden.
  • Handen worden niet geschut en we blijven op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
  • In de praktijk wordt gezorgd voor goede hygiëne en een veilige werkplek.